Aktuele thema's
Enquête DECONNECTIE

DECONNECTION Survey


Elke onderneming met meer dan 20 werknemers legt in 2023 afspraken vast over het recht om offline te zijn.

De focus tijdens de onderhandelingen ligt momenteel op digitale communicatie en het respecteren van de werktijden.

 

Maar wij willen hier een fundamenteel debat over houden. Iedere werknemer heeft het recht om te deconnecteren. De scheiding tussen werktijden en vrije tijd moet gerespecteerd worden. 

 

Om een duidelijker inzicht te krijgen in de concrete problemen wat betreft deconnectie willen wij jullie dan ook graag deze enquête aanbieden. Daarvoor klik je gewoon op onderstaande button. Wij hopen op een grote respons. 

Every company with more than 20 employees will establish agreements on the right to be offline by 2023.

The focus during negotiations is currently on digital communication and respecting working hours.

 

But we want to have a fundamental debate about this. Every worker has the right to deconnect. The separation between working hours and free time must be respected. 

 

Therefore, to get a clearer understanding of the concrete problems regarding deconnection, we would like to offer you this survey. To do so, just click on the button below. We hope for a great response.