Vergoeding voor Telewerk

De werkgever wenst de huidige richtlijnen van het occasioneel thuiswerk zonder vergoeding te behouden.

Gelet op de huidige uitzonderlijke situatie is men wel bereid  tussen te komen in de eventuele meerkost van het verhoogd internetgebruik. Indien door het telewerken uw internetverbruik en de daaraan verbonden kost aanzienlijk groter is dan voorgaande maanden kan je een aanvraag doen om - na voorlegging  van voorgaande facturen - het verschil terugbetaald te krijgen

 

Voor de indiening ervan helpt de personeelsdienst u graag verder. U kan ook mailen naar coronavirus@kuleuven.be