CAO - ATP onderhandelingen 2019


Strenger toezicht op KU Leuven PARKING BETHLEHEM


DUMMYcamera's zullen overal worden weggehaald

Technisch Personeel krijgt tweede paar schoenen (wie het vraagt)


ARBEIDSREGLEMENT

Alle vakbonden samen

Telewerk

Alle vakbonden samen


CAO ATP - IK

Alle vakbonden samenRechtspositie van bursalen


Remgeld


Opleiding functioneringsgesprekken


Loopbaansparen


De 2WD-fiets in het voortraject


Situatie Onderwijzend Personeel (OP)Verlof in uren


Bescherming voor de 'klokkenluiders'


e-2WD-fiets


Groepsverzekering

Alle vakbonden samen


1/10 ouderschapsverlof20 jokerdagen (parking)


Ingroeiproblematiek