Telewerk enquête faculteit letterenCAO - ATP onderhandelingen 2019


Strenger toezicht op KU Leuven PARKING BETHLEHEM


DUMMYcamera's zullen overal worden weggehaald

Technisch Personeel krijgt tweede paar schoenen (wie het vraagt)


ARBEIDSREGLEMENT

Alle vakbonden samen


BATTERIJ E-2WD

Telewerk

Alle vakbonden samen


CAO ATP - IK

Alle vakbonden samenRechtspositie van bursalen


Remgeld


Opleiding functioneringsgesprekken


Loopbaansparen


De 2WD-fiets in het voortraject


Situatie Onderwijzend Personeel (OP)Verlof in uren


Bescherming voor de 'klokkenluiders'


e-2WD-fiets


Groepsverzekering

Alle vakbonden samen


1/10 ouderschapsverlof20 jokerdagen (parking)


Ingroeiproblematiek