Stand van zaken

Het BVR-dossier sleept al lang aan. Het verloop van dit dossier kan u op hier volgen of in veto nalezen. Als ABVV blijven we aankaarten dat de KU Leuven het BVR over de vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraanverbonden salarisschalen van 2000 niet correct toepast voor het ATP.

De onderhandelingen met de werkgever hierover zitten op dit moment echter muurvast. We blijven wel druk uitoefenen op de hogere niveaus opdat de politieke verantwoordelijkheden hier opgenomen worden.

We zijn er wel in geslaagd om bepaalde uitwassen in de vacaturevereisten een halt toe te roepen en hier brede beleidsmatige aandacht voor te creëren. We blijven in het sociaaloverleg ook aandringen op de uitvoering van de in 2021 in dit kader beloofde vergelijkende loonstudie tussen de Vlaamse universiteiten.

Tot slot zijn we erin geslaagd aandacht te vestigen op het principe dat ATP'ers (zonder negatieve evaluatie) niet langer dan drie jaar in de ingroeigraad kunnenzitten. Het schortte hier en daar immers aan de toepassing van dat principe.

Zit je zelf vast in je ingroeigraad, dan moet je zeker actie ondernemen.

Contacteer ons voor advies en ondersteuning.

Chronologisch overzicht


Download het pdf document.

Download
Toepassing BVR 20 oktober 2000 CPZ.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB