Extern meldpunt

"Er komt een neutraal, centraal en onafhankelijk meldpunt dat los van de hogescholen en universiteiten werkt. Dit is een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande meldpunten". Dixit Ben Weyts begin 2022.

 

 

 

We zijn ondertussen midden 2023 en van een extern meldpunt is nog steeds geen sprake. Meer zelfs, het lijkt erop dat een slagkrachtig, onafhankelijk meldpunt niet langer een prioriteit is. Minister Weyts gaat namelijk duchtig verder met het uitwerken van decreten over de interne meldpunten en vertrouwenspersonen. Maar in dat laatste ontwerpdecreet ontbreken alle sporen van een extern meldpunt. In het debat van de commissie onderwijs van 11 mei 2023 antwoordde de minister dat de verhouding tussen de interne meldpunten en het extern meldpunt niet geregeld kan worden zolang er geen extern meldpunt bestaat. Dat doet de vraag opkomen, of deze verhouding wel geregeld zal worden. Het lijkt er steeds meer op dat het Vlaams instituut voor de mensenrechten een instituut wordt dat zo ver af staat van het hoger onderwijs, dat het niet de controlerende functie kan uitoefenen waar we nood aan hebben.

Wij pleiten voor een professioneel, centraal, extern en uniform meldpunt. We hebben nood aan een comité U. Geef slachtoffers de kans om op een veilige manier problemen aan te kaarten. Laat een transparant, onafhankelijk en efficiënt onderzoek door opgeleide specialisten toe. Daarbij onderzoeken we of ook de sancties naar dit hoger niveau getild worden. Een Vlaanderen-breed of federaal meldpunt betekent niet noodzakelijk dat ook de remediëring van problemen niet meer intern opgevolgd kan worden. Duidelijke stroomschema’s en protocollen zijn in dat geval vanzelfsprekend.