Inflatie

2022 was het jaar van torenhoge inflatie. Dankzij onze automatische loonindex, zelfs voor bursalen, bleef de koopkracht grotendeels gevrijwaard. Maar de gevolgen voor de universiteit waren groot.

Minister Weyts besliste om de lonen van het onderwijspersoneel correct te verhogen volgens de index. Maar minister Brouns is verantwoordelijk voor onderzoeksmiddelen zoals BOF en FWO, en daar lopen de onderhandelingen moeilijker. De index wordt voorlopig niet toegepast.   

 

Als ABVV hameren wij op de noodzaak om onderzoeksmiddelen te indexeren. In het sociaal overleg vroegen we extra middelen zodat projectmedewerkers de hun beloofde termijn kunnen uitdoen. Het protest heeft in ieder geval resultaat gehad! Ondertussen hebben zowel het FWO als de KU Leuven een noodfonds voorzien. Projecten krijgen 4% indexatie toegekend op het oorspronkelijk toegekende personeelsbudget. Hoewel dit de inflatie van meer dan 10% niet compenseert zijn we tevreden dat de druk op onderzoekers serieus genomen wordt.

 

Heb je zelf vragen over jouw contract of de impact van inflatie: contacteer ons gerust!

Tijdlijn

Bijlagen

Download
Brief aan minister Brouns - Indexering o
Adobe Acrobat document 117.0 KB
Download
commissievergadering 9 maart 2023 Vraag
Microsoft Word document 19.5 KB

Download
Inflatiecrisis en impact voor onderzoeke
JPEG-bestand 162.9 KB