Over ons

ABVV KU Leuven vertegenwoordigt als socialistische vakbond alle KU Leuven-medewerkers, ongeacht statuut of campus van tewerkstelling. Wij zijn immers de enige vakbond die niet alleen de ATP-medewerkers, maar ook expliciet het academisch personeel vertegenwoordigt. Daarom ook zijn wij de enige vakbond met een evenwichtige vertegenwoordiging van bediendenvakbond BBTK enerzijds en overheidsvakbond ACOD anderzijds.

 

Rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie zijn onze basisprincipes. Het zijn de duurzame basisinstrumenten om een stabiele, toekomstgerichte werksfeer te creëren waarin het goed toeven is.

 

Concreet behartigen we jouw belangen in verschillende collectieve overlegorganen, zoals de OR (ondernemingsraad) en de CPBW’s (comités preventie en bescherming op het werk).

 

Individuele noden worden natuurlijk altijd ter harte genomen. Iedere verkozene staat daarvoor ook persoonlijk voor je klaar, net zoals onze lokale BBTK- en ACOD-secretaris. Je kan hen dan ook zonder problemen contacteren met je vragen of je problemen.