De dienst VGM - KU Leuven (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) is een overkoepelende dienst van de associatie KU Leuven die instaat voor alle aspecten van psychosociaal en fysisch welzijn.

 

Daardoor ontstond de noodzaak om driemaandelijks ook een overkoepelend overlegcomité tussen werkgevers van alle associaties en CPBW-werknemersvertegenwoordigers te organiseren.

 

Het overkoepelend overlegcomité vervangt de lokale CPBW's niet. Ook zij hebben nog steeds inspraak in de aanstelling van bijvoorbeeld preventieadviseurs.