Het Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven is decretaal opgericht. Het organiseert overleg tussen associatiebestuur en vakbonden.