In het Comité Personeelszaken (CPZ) is er nauw overleg tussen de syndicale vertegenwoordigers en de werkgeversafgevaardigden over het algemene personeelsbeleid (CAO onderhandelingen) en over individuele dossiers van personeelsleden (o.a. na evaluatie of ontslag). Dit laatste gebeurt in een beperkt comité dat het Subcomité Personeelszaken heet.

 

Hoewel de afstand tussen de personeelsdienst en personeel soms groot is, zowel in ideeën als geografische ligging, tracht het CPZ deze afstand te verkleinen.

 

Het CPZ werkt als een syndicale delegatie. Er wordt gezamenlijk gezocht naar zinvolle oplossingen waar zowel het betrokken personeelslid als de werkgever zich in kunnen vinden. De werknemer heeft zo toch enige impact op het personeelsbeleid voor individuele dossiers.