De dienst VGM - KU Leuven (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) is een overkoepelende dienst van de associatie KU Leuven die instaat voor alle aspecten van psychosociaal en fysisch welzijn.

 

Een van de activiteiten is rondgangen organiseren voor afgevaardigden van het CPBW, waarmee tegelijkertijd de werking op de werkvloer kan aangetoond en gecontroleerd worden.

Ze wordt up-to-date gehouden vanuit de Dienst VGM, op basis van de agenda's en planning van de VGM-adviseurs. 

Dit betekent dat de afspraken die worden weergegeven, onderhevig kunnen zijn aan (soms last-minute) wijzigingen.