Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) dient te waken over de veiligheid en het welzijn op het werk van haar medewerkers. Als overlegorgaan staat ze mee in voor de opstelling, uitvoering en evaluatie van het preventiebeleid. Het CPBW neemt initiatieven tot verbetering van de werkomstandigheden. Zowel veiligheid in labo’s, ergonomische vraagstukken, psychosociale risico’s als milieukwesties behoren tot haar bevoegdheden.

 

In het CPBW zetelen verschillende personeelsvertegenwoordigers, die naast bovenvermelde taken ook de arbeidsinspectie te woord kan staan indien nodig. Alle leden van het comité zijn dan ook op ieder ogenblik aanspreekbaar.

 

Het CPBW wordt op de hoogte gehouden door andere organen die aan haar rapporteren, waaronder de Dienst Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) en het Coördinatieorgaan Psychosociaal Welzijn.

 

 

Op de maandelijkse vergaderingen, waar zowel de werkgever als de werknemers aanwezig zijn, wordt er op constructieve wijze samengezeten. Onze vakbond heeft kunnen bijdragen tot verschillende positieve veranderingen op het vlak van ergonomie, hygiëne in de labo’s, EHBO-uitbouw, evacuatieoefeningen en renovatie van gebouwen.

Download
Gedetailleerd CPBW document van het ABVV
abc_comite_preventie_bescherming_abvv201
Adobe Acrobat document 1.4 MB