De ondernemingsraad (OR) is het paritair samengesteld overlegorgaan dat de economische en financiële situatie van de universiteit en de eventuele gevolgen ervan voor de tewerkstelling tot haar bevoegdheid heeft.

 

De ondernemingsraad is ook bevoegd voor het arbeidsreglement. Wijzigingen hieraan moeten de wettelijke procedures volgen. Alle hiervan afwijkende arbeidsreglementen of dienstregelingen van afdelingen moeten ook ter goedkeuring aan de ondernemingsraad voorgelegd worden.

 

Maandelijks zitten de werkgever en de werknemersafgevaardigden samen om collectieve problemen en vraagstukken te behandelen. Onze vakbond heeft zo al kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de financiële situatie van de universiteit

 

 

Download
Gedetailleerd OR document van het ABVV.
abc_ondernemingsraad_abvv2016.pdf
Adobe Acrobat document 601.0 KB