In het SubComité Personeelszaken (Subcomité) is er nauw overleg tussen de syndicale vertegenwoordigers en de werkgeversafgevaardigden over individuele dossiers van personeelsleden (o.a. na evaluatie of ontslag). 

 

Het Subcomité werkt op een discrete manier. Er wordt gezamenlijk gezocht naar zinvolle oplossingen waar zowel het betrokken personeelslid als de werkgever zich in kunnen vinden. De werknemer heeft zo toch enige impact op het personeelsbeleid voor individuele dossiers.