20 X PARKEREN PER JAAR VOOR IEDEREEN

Een personeelslid dat gebruik maakt van een werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, al dan niet gecombineerd met de 2WD-fiets, had in principe geen recht om gebruik te maken van de KU Leuven bezoekersparkings, nl.Parking Servotte in de Parkstraat, indien werkzaam in LeuvenParking Onderwijs en Navorsing (De Villa) indien werkzaam op de Campus GasthuisbergParking Arenberg - De Molen indien werkzaam op de Campus Heverlee.

 

Daar is nu op aandringen van onze vakbondsfractie verandering in gekomen.

Vanaf heden hebben bovengenoemde personeelsleden een parkeerrecht van 20 dagen per jaar op bovenvermelde parkings, tijdens de kantooruren.

Daardoor vergroot de kans om in uitzonderlijke situaties of bij late vergaderingen wanneer je de wagen gebruikt makkelijker parkeerplaats te vinden.