Tweede paar veiligheidsschoenen voor personeel technische diensten

Personeel dat tijdens het werk blootgesteld wordt aan bepaalde risico's dienen van de werkgever de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te ontvangen. We vernamen dat wat betreft veiligheidsschoenen er maar 1 paar per werknemer voorzien was.

Op vraag van het ABVV kan personeel die veiligheidsschoenen draagt voor de uitvoering van het werk een tweede paar verkrijgen.

Dit draagt zeker bij aan het comfort waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen. Wie zou nu zelf een heel jaar met hetzelfde paar schoenen willen gaan werken?