De 2WD-fiets in het voortraject

Een 2WD-fiets gebruiken in het voortraject (tussen je woonplaats en het station van vertrek) was tot voor kort niet toegelaten. Je was verplicht om met de 2WD-fiets tot op de campus te rijden.

Op aandringen van de ABVV-delegatie werd het fietsreglement aangepast. Voortaan mag je de 2WD-fiets wel gebruiken in het voortraject. 

 

Wel oppassen geblazen voor het integratiekader (IK), want als je een 2WD-fiets aanvaardt, doe je definitief afstand van de fietsvergoeding waar je recht op had uit hoofde van je IK-statuut.