NIEUW ARBEIDSRGLEMENT

Er werd een nieuw arbeidsreglement goedgekeurd en dit na uitgebreide bespreking op de ondernemingsraden. Het vorige was sterk verouderd en veel bepalingen achterhaald. De afspraken m.b.t. telewerk werden in het nieuwe arbeidsreglement verwerkt. Ook is nu een middagpauze van minder dan 1 uur mogelijk, worden de ADV recuperatiedagen ihkv de 40u week met 0.5 dag verhoogd van (11.5 naar 12) en wordt de werkkledij voortaan door de werkgever onderhouden. Het nieuwe arbeidsreglement kan je terugvinden op het intranet.

 

https://admin.kuleuven.be/personeel/studpers/arbeidsreglement/arbeidsreglement.html