CAMERABEWAKING

Je werkgever mag niet zomaar camera’s installeren op je werkplaats. Als hij beslist om er te plaatsen, moet hij bepaalde regels naleven. Die staan omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 68 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers.

De camerabewaking was ook het voorwerp van bespreking op de ondernemingsraad. We kwamen tot de vaststelling dat niet overal de wettelijk verplichte kennisgeving dat er camerabewaking is was aangebracht.

Uiteindelijk bleek het om nep camera's te gaan. Deze zijn verwijderd en waar nodig is de ontbrekende signalisatie aangebracht.

Als u camera's zou opmerken zonder waarschuwingsbord vragen we u om dit te melden.