CAO ATP-INTEGRATIEKADER

Er werd een cao afgesloten voor het ATP van het integratiekader (IK-ATP). Het verlof van het IK-ATP en het ATP met universitair statuut wordt geharmoniseerd. Het IK-ATP levert een aantal verlofdagen in, maar dit wordt uitgesteld en gespreid in de tijd. Ook heeft de werkgever toegezegd om toekomstige bevorderingen te blijven doorvoeren binnen het IK-ATP-statuut, dus zonder verplichte overstap naar het universitaire ATP-statuut. Bovendien worden compensatiedagen toegekend voor wie in een veertigurenweek stapt. De onderhandelingen over deze cao werden reeds in een lang verleden opgestart en werden initieel enkel gevoerd met de ACV-delegatie. Pas na de sociale verkiezingen van 2016 werden wij als ABVV-delegatie hierbij betrokken. Ook al hebben wij begrip voor de problemen die gepaard gaan met de reductie van het verlof van een aantal IK-ATP-leden, hebben wij ons finaal neergelegd bij de uitslag van de stemming, die werd gehouden onder de IK-ATP-leden op de diverse campussen.