Heb jij een cao? Dan is het goed te weten wat dat precies betekent. Welke voordelen een cao heeft. En wat het verschil is tussen de cao en jouw arbeidsovereenkomst. Want in allebei staan afspraken die voor jou belangrijk zijn.

Een cao, voluit collectieve arbeidsovereenkomst, bevat afspraken die gelden tussen de werkgever en werknemer. Deze arbeidsovereenkomst is collectief en geldt dus voor een grote groep mensen. Hierin verschilt een cao met je eigen ondertekende arbeidsovereenkomst. Daarin staan afspraken die alleen voor jou gelden. Hier lees je 4 dingen die je moet weten over je cao.

1. Heeft iedereen een cao?
Niet iedereen heeft een cao. Heb je een cao? Grote kans dat die in het cao-overzicht staat. Heeft jouw bedrijf geen cao? Dan maak je samen met je werkgever afspraken over je arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken kun je het beste schriftelijk vastleggen in jouw individuele arbeidsovereenkomst. Dit is niet verplicht. Maar heb je alles zwart op wit? Dan sta je sterker in je schoenen als je werkgever de afspraken niet nakomt.

2. Cao gaat voor arbeidscontract
De cao staat boven je eigen contract. Afspraken in je cao gaan dus altijd voor de afspraken in je persoonlijke arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou, een cao meestal voor het hele bedrijf of een hele sector.

3. Voordelen van een cao
Een cao heeft veel voordelen. Wij lichten er een paar voor je uit:

  • In een cao staan je rechten en plichten. Werkgevers en werknemers weten waar zij aan toe zijn en verplichten elkaar om afspraken na te komen. Hierdoor voorkom je meningsverschillen.
  • Meer salaris. In je cao staan loonafspraken tussen werkgevers en werknemers. Ook afspraken over loonsverhogingen staan in de overeenkomst. Zo kun je goed in de gaten houden of je krijgt waar je recht op hebt.
  • Samen sta je sterker. In je cao staan dingen die gelden voor iedereen die onder de cao valt. Als je werkgever zijn afspraken niet nakomt, kan je samen met je collega’s opkomen voor jullie rechten.
  • Vakantiedagen staan in je cao. Voor iedere leeftijd bestaan verschillende regels voor vakantiedagen. Veel jongeren in payroll-constructies krijgen geen vakantiedagen uitbetaald. Is dat bij jou het geval? Ga dan in je cao na of dit wel terecht is.
  • Regels voor overwerk.Iedereen moet wel eens overwerken. Bijvoorbeeld omdat een collega ziek is. Je werkgever mag je niet zomaar laten overwerken. Hij moet wel een goede reden hebben. Welke redenen dit zijn? Ook dat staat in je cao.
4. Vakbonden regelen dingen voor jou via je cao

Vakbonden en werkgevers sluiten samen de cao’s af. De vakbonden zullen alleen hun handtekening zetten als de cao goed uitpakt voor jou als werknemer. Ben je lid van een vakbond? Dan kun jij je mening geven en zelf invloed uitoefenen op cao die bij jou hoort.