DEBAT MET DE RECTOR

Jaarlijks brengt de rector een bezoek aan de ondernemingsraad. Rector Sels bracht reeds een bezoek in november 2017. Belangrijke punten die hij daarbij naar voren bracht, hadden betrekking op het loopbaanpad (nl. de vraag of elke bevordering competitief moet zijn), het tenure track stelsel (nl. de wijze waarop rechten en plichten duidelijker kunnen worden geplaatst), alsook het financieringsmodel (nl. het feit dat ZAP-ers die goed werk leveren over een basisfinanciering zouden moeten kunnen beschikken). Het volgende bezoek van de rector wordt voorzien in het najaar van 2018. Wordt vervolgd. Meer info: https://admin.kuleuven.be/raden/intranet/verslagen_or/or171129.pdf