KLOKKENLUIDERSBESCHERMING

De discretieplicht van werknemers die onder andere inzage hebben in persoonlijke gegevens of financiële transacties staat omschreven in het arbeidsreglement. Door onze tussenkomst heeft de werkgever volgende regel in artikel 11 van het arbeidsreglement toegevoegd:

"De discretieplicht geldt niet voor melding van nalatigheden, misbruiken of misdrijven of vermoedens hiervan aan de leidinggevende, de verantwoordelijken of de bevoegde instanties."

 

 In geval van twijfel of onzekerheid over een melding kan u kan natuurlijk ook eerst iemand van onze fractie op de hoogte brengen om dit samen te bespreken alvorens naar de werkgever te stappen.