Nieuwe WAP reglementering groepsverzekering

Ondanks het negatieve advies van de 3 vakbonden in de Ondernemingsraad, werd op 30 oktober 2018 door de Raad van Bestuur een aanpassing van de reglementen van de groepsverzekering ATP goedgekeurd.

 

De grootste aanpassing is dat de groepsverzekering ten vroegste pas zal kunnen opgenomen worden op de dag van het vervroegd pensioen in plaats van vanaf 60 jaar.
 

We zijn als vakbond enorm ontgoocheld over het feit dat bepaalde vrijheidsgraden die de wetgever toelaat door de KU Leuven niet aanvaard worden.

  • De mogelijkheid om het reeds opgespaarde kapitaal te gebruiken om te investeren in vastgoed wordt verboden.  Nochtans is vastgoed een zeer rendabele en duurzame investering en geeft het de optie om bijvoorbeeld voor personeelsleden die door een echtscheiding er financieel alleen voorstaan, het opgebouwde kapitaal te gebruiken om zich een woning te kunnen aanschaffen of hun ex-partner uit te kopen en zo hun eigen woning te kunnen behouden.  Zeker bij een echtscheiding op latere leeftijd, kan dit voor problemen zorgen bij een eventuele hypothecaire lening bij de bank.  We moesten helaas vaststellen dat wij bij dit voorstel enkel gesteund werden door de liberale vakbondsfractie.

  • De wettelijk samenwonende partner wordt de persoon die als enige recht heeft op het verzekeringsbedrag bij overlijden van een personeelslid. Dat betekent dat de eigen kinderen van het personeelslid in de kou blijven staan, vooral dan wanneer de wettelijk samenwonende partner niet de ouder of voogd is van deze kinderen.  Het feit dat deze vrijheidsgraad, ondanks meermaals protest van de vakbonden, niet werd weerhouden, is erg teleurstellend. 
    Dit dwingt personeelsleden die zich in deze situatie bevinden, en liever hun eigen kind(eren) als begunstigde aanduiden, om dit te laten beschrijven bij een notaris, waaraan uiteraard een financieel kostenplaatje verbonden is.  Ons voorstel was om het personeelslid zelf de keuze te laten wie als begunstigde wordt aangeduid.
    Dit is trouwens wel het geval bij ongehuwden en alleenstaanden.  Zij hebben wel de vrije keuze!

We betreuren dan ook de betuttelende houding van de werkgever wat betreft deze twee onderwerpen, zowel wat betreft cash-balance plan als defined benefit plan.

 

Voor meer informatie over de groepsverzekering verwijzen wij naar de intranetpagina: https://admin.kuleuven.be/sab/vz/intranet/groepsverzekering-atp