Ingroeiproblematiek

Elke nieuwe ATP-medewerker wordt afhankelijk van zijn jaren ervaring en verworven kennis ingedeeld in een functieklasse.  Deze indeling is gebaseerd op de ‘Hay wegingsmethodiek’.

Functies van gelijke zwaarte worden ondergebracht in dezelfde klasse. Aan elke klasse is een welbepaalde verloningsvork gekoppeld. Dit wil zeggen dat alle functies binnen eenzelfde klasse, op eenzelfde manier verloond worden, of zouden moeten worden ...

 

Bijvoorbeeld : aan functieklasse 7 zijn de graden 5, 6 en 7 gekoppeld, waarbij graad 5 wordt beschouwd als ingroeigraad, graad 6 als modale graad en graad 7 als seniorgraad.

 

Concreet start een nieuwe medewerker meestal in niveau ‘ingroei’. In ons voorbeeld dus op 5.1., 5.2. of 5.3., afhankelijk van de reeds opgedane ervaring en competenties.

Er bestaat in principe een consensus dat je maximaal 3 jaar in ingroeiniveau blijft.

Daarna stap je over naar ’modaal’, in dit geval naar graad 6.1.

Nu blijkt dat deze regel lang niet altijd consequent wordt nageleefd, en er nog steeds personeelsleden na meer dan 3 jaar in ingroeigraad verloond worden.

 

Daarom dringt onze vakbond er bij de werkgever op aan om de cijfers daarover bekend te maken en desgevallend ook de nodige correcties door te voeren.