LOOPBAANSPAREN

 De "wet wendbaar en werkbaar werk" van minister Peeters voorziet in de mogelijkheid om loopbaansparen in te voeren.Het systeem van loopbaansparen laat werknemers toe om extralegaal verlof op te sparen.

Het trad in werking op 1 februari 2018 maar je kan er pas gebruik van maken als er in jouw sector of bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst over gesloten wordt.

 

Op dit ogenblik geldt voor ATP-personeelsleden binnen de KU Leuven de regel dat het bijkomend verlof (meestal opgebouwd door anciënniteit) en de ADV-verlofdagen (recuperatieverlof 38u week: 12 dagen per jaar) moeten opgenomen worden voor eind februari van het volgend kalenderjaar.

 

Op vraag van onze delegatie om de cijfers bekend te maken wat betreft de reële opname van alle verlof blijkt dat er een aanzienlijk aantal verlofdagen gewoon niet opgenomen worden, o.a. omdat de situatie op de werkplaats het op dat moment niet toelaat.

Ipv dat verlof "verloren" te laten gaan stellen we als fractie voor om de mogelijkheid te onderzoeken dit verlof te kunnen sparen. Opsparen voor die momenten wanneer medewerkers de nood hebben aan meer verlof dan wat het jaarlijkse contingent verlof voorziet. Je zou zo een deel verlof kunnen meenemen over de jaren heen.

 

De werkgever engageerde zich om samen met ons naar een mogelijkheid te zoeken in de richting van dat loopbaansparensysteem.

Voorlopig lijkt ons loopbaanparen iets te complex om snel in te voeren. e vroegen en kregen de bevestiging dat het mogelijk zou zijn niet opgenomen verlof (bovenwettelijk) kan opgenomen worden tot eind december an het volgend jaar i.p.v. februari.

https://www.vlaanderen.be/werken/vakantie/loopbaansparen