Situatie tijdelijk Onderwijzend Personeel (OP) (al dan niet in zap-track)

In de marge van de onderhandelingen voor het afsluiten van een CAO voor het IK-ATP heeft de werkgever toegezegd om ook te onderhandelen over het IK-OP. Een aantal vergaderingen heeft reeds plaatsgevonden. Daarin hebben we de verzuchtingen van het OP duidelijk gemaakt. Momenteel werken de rector en de personeelsdirecteur aan een tekst met een aantal voorstellen. Wordt vervolgd.