STUDIEDAG STATUUT BURSALEN

Onze ABVV-vakbond organiseerde op verschillende Vlaamse universiteiten een presentatie en panelgesprek m.b.t. de rechten (of het gebrek hieraan) van doctoraatsbursalen. Meestal nam de rector van die universiteit ook deel aan het debat. Aan KU Leuven vond dit debat plaats op 2 maart 2018 en rector Luc Sels nam eraan deel. Er waren een vijftigtal aanwezigen, vooral bursalen. Bedoeling is om via een Vlaams decreet een meer uniforme en evenwichtige rechtspositie voor bursalen te ontwerpen. De PPT-presentatie en bijbehorende documenten vindt u terug op onze website: