TELEWERK

Telewerk voor alle personeelsgroepen is, na lang onderhandelen met de directie, ingevoerd.

Dit werd bevestigd tijdens de laatste ondernemingsraad van 2017.

 

Wat betekent het concreet?

 

Er zijn 3 vormen van telewerk: occasioneel telewerk, structureel telewerk en uitzonderlijk telewerk.

Voor elk van deze 3 vormen werden afsprakenkaders uitgewerkt: https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/werktijd-telewerk/telewerk/index

 

Het afsprakenkader “occasioneel structureel en uitzonderlijk telewerk” verduidelijkt de basisafspraken die in elke lokale entiteit binnen KU Leuven van toepassing zijn. 

Deze afspraken overstijgen de persoonlijke motivatie van het wettelijk minimumkader en laten dus toe het telewerk frequenter te benutten.