Telewerk enquête faculteit letteren


Een groot deel van de medewerkers van de KU Leuven werkt door de huidige Coronacrisis van thuis uit. Onze woonkamer, bureau of keuken is onze vaste werplek geworden. Dit leek een tijdelijke noodoplossing, maar is ondertussen een structureel feit. Niet iedereen beschikt echter over een goede werkomgeving.

 

Helaas ontbreekt het ons aan een overzicht van waar de pijnpunten zich op dat vlak voornamelijk situeren. Is er nood aan meer ergonomisch materiaal, of een financiële vergoeding om onze eigen werkpost tot een professionele werkplek om te vormen? 

 

Het ABVV KU Leuven voerde een enquête uit om deze pijnpunten in kaart te brengen. Als jullie vertegenwoordigers in het Comité ter preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR), willen we graag een beter zicht krijgen op de noden. De faculteit Letteren werd als steekproef uitgekozen. Figuur 1 geeft de samenstelling van de steekproef weer. 

 

De resultaten daarvan zijn klaar en duidelijk. De overgrote meerderheid van de faculteitsmedewerkers vindt een vergoeding of compensatie in natura belangrijk tot zeer belangrijk (zie figuur 2). 

 

De algemene bureauvergoeding voor telewerk komt als belangrijkste vraag naar voren. Voor alle personeelscategorieën behalve het OP en het ZAP wordt dit als de meest efficiënte vergoeding gezien. Daarnaast springen bureaustoelen, internetvergoeding en laptopstandaard in het oog (zie figuur 3). 

 

Tenslotte is de vraag naar een computermuis, toetsenbord en een verstelbare tafel of bureau het minst groot (zie figuur 4)

 

 

 

Het ABVV KU Leuven heeft deze enquête niet zomaar uitgevoerd. Met dit initiatief willen we de huidige telewerksituatie verbeteren. We hebben op basis van deze bevraging  een rapport met de belangrijkste noden aan ons Faculteitsbestuur bezorgd. We zijn ervan overtuigd dat al het personeel recht heeft op een goed uitgeruste thuiswerkomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van onze werkgever om daar zorg voor te dragen.

 

Daarom zijn Maïka De Keyzer en Wim Grevendonk als CPBW en Or vertegenwoordigers in naam van de faculteit Letteren (campus Leuven, Brussel en Antwerpen) naar decaan Jo Tollebeek getrokken met de resultaten van deze enquête. Hoewel Jo Tollebeek volledig achter de eis voor een bureauvergoeding voor de periode van thuiswerk staat, heeft de faculteit Letteren niet de nodige financiële reserve om deze vergoeding voor de gehele faculteit te voorzien. Jo Tollebeek heeft de enquête echter aan de raad van decanen bezorgd en schaart zich achter onze eis om voor al het personeel van de universiteit een uniforme regeling te treffen. We willen decaan Jo Tollebeek daar ook van harte voor bedanken. 

 

 

De resultaten van de enquête werden door ons ondertussen ook op het CPBW voorgelegd. Volgende week volgt de OR. Het ABVV vindt de strijd voor een algemene bureauvergoeding een topprioriteit. We zullen om een vergoeding voor de hele periode van verplicht thuiswerk blijven pleiten. We houden jullie op de hoogte van de resultaten!