VERLOF IN UREN

Werknemers aan de KU Leuven die fulltime werken kunnen hun wettelijk verlof enkel in halve of hele dagen opnemen!

Dit geldt echter niet voor werknemers die deeltijds werken.

Onze fractie heeft de directie hierop attent gemaakt en gevraagd om deze discrepantie op te heffen.

De directie heeft begrip getoond voor ons standpunt. 

Concreet betekent dit dus dat vanaf begin 2019 ook voltijdse medewerkers hun volledig verlof in uren kunnen opnemen. Dit kan handig zijn bij het zoeken naar een goede werk - privé afstemming.