Om de zoveel tijd trekken we met z’n allen naar de stembus. We kiezen onze vertegenwoordigers op de verschillende politieke niveaus.


Bij sociale verkiezingen worden ook vertegenwoordigers gekozen, zo ook binnen de KU Leuven. Wie verkozen wordt, is personeelsafgevaardigde in het sociaal overleg orgaan waarvoor hij of zij kandideerde. Hij of zij vertegenwoordigt zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen of adviezen die worden gegeven. Iedereen die reeds zes maanden in dienst is kan zich kandidaat stellen, met uitzondering van uitzendkrachten, leidinggevend personeel, de Bursalen, de preventieadviseur of een vertrouwenspersoon. 

Mei 2020

 Op 12 & 13 mei 2020 vinden opnieuw de 4  jaarlijkse sociale verkiezingen bij de KU Leuven plaats. Dit maal zal er enkel electronisch gestemd kunnen worden van op een pc of laptop verbonden met het KU Leuven netwerk ( ook extern via VPN)

Wij hopen alvast dat deze werkwijze het aantal kiezers dat stemt zal verhogen.

 

Belangrijk

Sociale verkiezingen zijn dé gelegenheid om sociale en economische democratie aan de KU Leuven gestalte te geven. Je kan je stem laten horen en collega’s aanduiden die gedurende vier jaar jouw belangen zullen verdedigen. 

Hoe meer stemmen het ABVV krijgt, hoe sterker we staan. Elke stem vergroot de invloed van je vertegenwoordigers. Invloed die meespeelt tegenover de directie en die meetelt om jouw stem, de stem van jouw vakbond te laten horen. 

Sociaal overleg vanaf 2020 in de KU Leuven

Om het sociaal overleg binnen de KU Leuven een werkbare vorm te geven, is er door de verschillende betrokken partijen gekozen voor de indeling in verschillende technische bedrijfseenheden, elk met hun eigen overlegorganen.

 

Op het niveau van de ondernemingsraad en het Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk zullen er twee technische bedrijfseenheden (TBE's) zijn, met elk hun eigen verkiezingen volgens de regionale indeling

Leuven - Brussel - Antwerpen Limburg (Antwerpen, Sint-Katelijne-Waver, Geel, en Diepenbeek) en de

TBE Oost- en West-Vlaanderen (Kortrijk, Gent, Aalst, Brugge en Oostende).

 

Met het installeren van lokale VGM werkgroepen betrokken op de cpbw's  trachten we de lokale meer praktische beslommeringen te behartigen.

Een stem voor de ABVV-ploeg is een stem voor meer pluraliteit in de vakbondswerking in KU Leuven.

  • De ABVV-ploeg is een samenwerking tussen twee centrales binnen het ABVV, nl. ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten) en BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden). Deze samenwerking heeft een groot potentieel.
  • BBTK is traditioneel een centrale die vertrouwd is met de problematiek van de bedienden en kaderleden tewerkgesteld in de private sector. ACOD is de onderwijscentrale van het ABVV, die – in die hoedanigheid – op Vlaams niveau onderhandelt over de totstandkoming van de onderwijswetgeving van toepassing op de universiteiten.