Om de zoveel tijd trekken we met z’n allen naar de stembus. We kiezen onze vertegenwoordigers op de verschillende politieke niveaus.


Bij sociale verkiezingen worden ook vertegenwoordigers gekozen, zo ook binnen de KU Leuven. Wie verkozen wordt, is 'delegee'. Hij of zij vertegenwoordigt zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen in het bedrijf. Iedereen kan zich kandidaat stellen, met uitzondering van uitzendkrachten, leidinggevend personeel, de preventieadviseur of een vertrouwenspersoon. 

Mei 2016

Sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. Op 19 mei 2016 vinden de volgende sociale verkiezingen bij de KU Leuven plaats. Alle werknemers zullen dan worden opgeroepen om hun vertegenwoordigers te kiezen:

  • Voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
  • Voor de Ondernemingsraad (OR) 

Wie mag stemmen?

 

1.600.000 werknemers - waaronder ook jij - in meer dan 6.500 ondernemingen kunnen aan de sociale verkiezingen deelnemen. Alle werknemers (ongeacht nationaliteit, dus Belgen maar ook niet-Belgen, ongeacht of ze bij een vakbond aangesloten zijn) die minstens drie maanden in de onderneming werken, mogen hun stem uitbrengen. Met uitzondering van uitzendkrachten. 

Belangrijk

Sociale verkiezingen zijn dé gelegenheid om sociale en economische democratie in je onderneming gestalte te geven. Je kan je stem laten horen en collega’s aanduiden die gedurende vier jaar jouw belangen zullen verdedigen. 

Hoe meer stemmen het ABVV krijgt, hoe sterker we staan. Elke stem vergroot de invloed van je vertegenwoordigers. Invloed die meespeelt tegenover de directie en die meetelt om jouw stem, de stem van jouw vakbond te laten horen. 

Sociaal overleg vanaf 2016 in de KU Leuven

Eind 2013 zijn, als gevolg van het integratiedecreet, de academische opleidingen van negen hogescholen (HUB-EHSAL, LUCA, KhLim, Groep T, Thomas More Antwerpen, Mechelen en Kempen, KaHo-Sint Lieven en KHBO) in de KU Leuven geïntegreerd. Daarbij werden de betrokken personeelsleden van het integratiekader alsook de contractuelen door KU Leuven overgenomen. Ook de opleidingen van vzw HUB-KUBrussel werden in de KU Leuven geïntegreerd.

Om het sociaal overleg binnen de KU Leuven een werkbare vorm te geven, is er door de verschillende betrokken partijen gekozen voor de indeling in verschillende technische bedrijfseenheden, elk met hun eigen overlegorganen.

 

Op het niveau van de ondernemingsraden zullen er drie technische bedrijfseenheden (TBEs) zijn, met elk hun eigen verkiezingen volgens de TBE-indeling Leuven - Brussel, de TBE Oost- en West-Vlaanderen (Kortrijk, Gent, Aalst, Brugge en Oostende) en de TBE Antwerpen Limburg (Antwerpen, Sint-Katelijne-Waver, Geel, en Diepenbeek).

 

Op het niveau van  de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn er vier comités en dus verkiezingen voor: de vestigingen te Leuven,  de vestigingen te Brussel, voor  Oost- en West-Vlaanderen, (Kortrijk, Gent, Aalst, Brugge en Oostende) en voor Antwerpen-Limburg (Antwerpen, Sint-Katelijne-Waver, Geel en Diepenbeek).

Een stem voor de ABVV-ploeg (ACOD & BBTK) is een stem voor meer pluraliteit in de vakbondswerking in KU Leuven.

  • De ABVV-ploeg is een samenwerking tussen twee centrales binnen het ABVV, nl. ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten) en BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden). Deze samenwerking heeft een groot potentieel.
  • BBTK is traditioneel een centrale die vertrouwd is met de problematiek van het ATP, aangezien zij in België alle bedienden vertegenwoordigt. ACOD is een typische onderwijscentrale, die – in die hoedanigheid – op Vlaams niveau ook mee onderhandelt over de totstandkoming van de onderwijs- en andere wetgeving van toepassing op de universiteiten. Door het feit dat ACOD op Vlaams niveau ook mee onderhandelt over de totstandkoming van de onderwijs- en andere wetgeving van toepassing op de universiteiten onderscheiden we ons van de overige gangbare inspraakorganen binnen de KU Leuven.

Een groot aantal problemen zoals werkdruk, publicatiedruk en work-life balance moeten aan de wortel worden aangepakt, o.a. door een herziening van het perverse financieringsmechanisme.