THEMA'S

 

 • goed personeelsbeleid moet niet alleen doeltreffend zijn, het moet ook legitiem zijn
 • goed personeelsbeleid mag niet discriminerend zijn
 • goed personeelsbeleid moet open en transparant zijn 

          FIETSVERGOEDING

 • Het huidige 2WD project voldoet niet voor de meerderheid van het personeel (geen geschikte fietsen, geen comfortabele fietsen, niet geschikt voor lange afstanden....)

 

 • Er dient een fietsvergoeding te worden voorzien voor werknemers die met een eigen (elektrische) fiets naar het werk komen
 • de 2WD fiets moet worden opgenomen in de CAO

 • Het overleggroepje dat beslist over de boetes bij diefstal van de fiets moet ook leden van de verkozen werknemersafgevaardigden omvatten

 

CORRECTE UITBETALING VAN DE GROEPSVERZEKERING

 

 • Momenteel negeert de KU Leuven de wettelijke bepalingen op de berekening van de groepsverzekering
 • Er mag bij de berekening van de uitbetaling geen discriminatie van gehuwden bestaan

 

WERKSTRESS EN BURN-OUT

 

 • het ABVV ijvert voor werkbaar werk met werkbare deadlines
 • bij tijdkrediet moet het voor % tijdskrediet in vervanging worden voorzien en moet het takenpakket van de betrokkene aangepast worden

 • meer opleidingskansen (en niet enkel voor de huidige functie) en ondersteuning en geen willekeur naargelang het diensthoofd

 • grote openheid naar thuiswerk

 

OPEENVOLGENDE TIJDELIJKE CONTRACTEN

 

 • als gevolg van de externe financiering blijft de KU Leuven opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden.  Dit gebeurt ook vaker bij KU Leuven financiering.
 • Het ABVV wenst voor deze werknemers een werkelijke verbetering van de contractsituatie door zo vlug als mogelijk over te gaan op contracten van onbepaalde duur.

 

RECHT OP OPNAME BIJKOMENDE VAKANTIEDAGEN EN OPNAME VAKANTIEDAGEN IN UREN VOOR IEDEREEN

 

 • Het ATP beschikt over wettelijke  en bijkomende vakantiedagen en recuperatiedagen. Bijkomende vakantiedagen kunnen niet worden opgenomen zolang alle wettelijke vakantiedagen zijn opgebruikt.
 • Bijkomende vakantiedagen die NIET worden opgenomen worden niet uitbetaald. 

 • Door de strikte opnameregeling voor bijkomende vakantiedagen (eerst alle wettelijke, dan pas de bijkomende) worden heel wat bijkomende vakantiedagen niet opgenomen en niet uitbetaald.

 • Vooral personeel op externe financiering wordt hierdoor getroffen

 • Voltijdse werknemers moeten de mogelijkheid hebben, zoals dit bij deeltijdse werknemers het geval is, hun verlof in uren op te nemen.

   

  ORGANISATIE EN FUNCTIEDESIGN (OFD)

 

 • op veel plaatsen weinig – in verstaanbare taal – overleg en feedback aan ATP, terwijl het over hun job gaat
 • De hokjes waarin mensen geplaatst worden zijn voor de organisatie veel belangrijker dan de mensen zelf

 • Er is nood aan transparantie in de systemen, structuren en flows

 • “de uitvoerder” wordt al te vaak uit het oog verloren

 

DUURZAAMHEID/GEZONDHEID/VEILIGHEID

 

 • wij willen streven naar meer diervriendelijke (broodjes)lunches in alle diensten en faculteiten en ook Alma hierover sensibiliseren
 • veiligheid moet steeds en overal worden opgevolgd

 

TEVREDENHEIDSENQUÊTE

 

 • wij willen transparantie naar de opvolging van de resultaten, ook op niveau van de diensten.
 • De diensten/faculteiten hebben als plicht om rekening te houden met de resultaten van de enquête bij hun eigen (personeels)beleid .  De personeelsdienst moet dit nauwgezet opvolgen.

 • Personeelsleden moeten van hun dienst/Faculteit hierover geïnformeerd te worden

 

REGELING BESTAANSZEKERHEID ALS BESCHERMING VAN ZIEKE PERSONEELSLEDEN

 

 • correcte informatie aan alle werknemers en correcte toepassing voor zieke medewekers.